Q&A

Jak sprawdzić, czy kolonie są legalne?

Podstawowym wymogiem każdej firmy organizującej kolonie i obozy jest posiadanie aktualnego wpisu do rejestru organizatorów turystyki (u Marszałka województwa odpowiedniego dla siedziby firmy). Drugim wymogiem jest wpis każdego turnusu kolonii do kuratorium (3 tygodnie przed imprezą). Oczywiście jest jeszcze wiele innych elementów, które można sprawdzić, ale te dwa są absolutnie podstawowe.

O czym mówi wpis u Marszałka? Jest to zapewnienie, że firma ma podstawy prawne do organizacji imprez turystycznych (w tym kolonii i obozów) oraz że ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie turystyczne na wypadek niewypłacalności.

O czym mówi wpis w kuratorium? Jest to zapewnienie, że instytucja ta przeanalizowała i zaakceptowała warunki i zasady kolonii lub obozu, turnusy, program, uprawnienia kadry, zakwaterowanie, zasady kąpieli kolonistów na plażach, bezpieczeństwo obiektu. Podczas trwania wypoczynku dzieci – kuratorium i Sanepid kontrolują poszczególne turnusy.

Czy kadra wychowawcza posiada odpowiednie umiejętności oraz wymagane kwalifikacje? Kto będzie prowadził kolonie/obóz?

Kadra wychowawcza podejmująca się opieki nad dziećmi podczas kolonii czy obozu, musi spełnić szereg warunków: posiadać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, posiadać zaświadczenie z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, posiadać uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą w postaci przebytego kursu na wychowawcę kolonijnego lub posiadanych uprawnieniń pedagogicznych/nauczycielskich/harcerskich.

Czy przed wyjazdem odbywają się jakieś zebrania informacyjne dotyczące kolonii/obozu?

Tak. Przed każdymi koloniami bądź wyjazdem na obóz organizujemy spotkania o charakterze informacyjnym. Są one skierowane przede wszystkim do tych z Państwa, których dzieci wyjeżdżają z nami po raz pierwszy. O terminie takich spotkań powiadamiamy Państwa drogą e-mailową i sms-ową około miesiąc przed wyjazdem.

Czy autokary są komfortowe i bezpieczne?

Oczywiście! Współpracujemy jedynie ze sprawdzonymi przewoźnikami. Naszym głównym Partnerem jest firma EMKA-TRANS, która zajmuje się wynajmem luksusowych autokarów. Jeździmy najnowszym taborem z najlepszymi, wysoce wykwalifikowanymi kierowcami.

Czy podczas wyjazdów wakacyjnych jest możliwość spożywania posiłków wegetariańskich, bezmlecznych czy bezglutenowych?

Tak, większość placówek, w których organizujemy nasze kolonie i obozy, daje uczestnikom i uczestniczkom możliwość wyboru diety. Każda z naszych placówek posiada inne zasady i regulacje dotyczące serwowania takich posiłków. Niektóre diety obejmuje dodatkowa opłata. Stąd prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby już przy składaniu rezerwacji na obóz lub kolonię. O więcej szczegółów prosimy pytać w Dziale Obsługi Klienta.

Syn/córka na obóz wybiera się z koleżankami/kolegami, czy dzieci mogą być razem w pokoju?

Tak, nie ma najmniejszego problemu, o ile dziewczynki chcą być zakwaterowane z dziewczynkami a chłopcy z chłopcami. Taką prośbę prosimy zgłosić już przy składaniu rezerwacji.

Na co jest kieszonkowe?

Kieszonkowe to pieniążki do dyspozycji dziecka. Można je przechować u wychowawcy. Nie są to pieniądze wymagane, gdyż na kolonii dziecko ma zagwarantowane wszystko, od pełnego wyżywienia, poprzez napoje aż do niezbędnych leków w razie zachorowania. Na każdych koloniach cały czas dzieci powinny mieć dostęp do wody do picia, najczęściej u wychowawcy lub w restauracji hotelowej. Jednak z reguły dzieci lubią kupować pamiątki i słodycze,  lody, napoje. Prosimy nie dawać na kolonie dzieciom za dużo pieniędzy, aby ich dziecko nie zgubiło.

Jakie kieszonkowe powinno dostać dziecko jadące na kolonie?

Zależy to od wieku dziecka i rodzaju kolonii. Im młodsze dziecko, tym mniej pieniążków potrzebuje na wyjazd – często kieszonkowe przechowywane jest u wychowawcy. Starsze dzieci dysponują pieniążkami same. Jeżeli kolonia organizowana jest w miejscowości wypoczynkowej lub przewidziano w programie jakieś wycieczki – wówczas kieszonkowe powinno być nieco większe niż w przypadku stacjonarnych kolonii w jednym ośrodku. Sugerowana kwota dla dzieci i w miejscach o mniejszej liczbie “pokus” to około 100 zł, dla nastolatków i w miejscach turystycznych to ok. 150 zł. Na zimowiska polecamy nieco mniejsze kwoty – obozy są krótsze, a pokus mniej niż latem. Oczywiście ostateczna decyzja w sprawie kieszonkowego na kolonie należy do opiekuna dziecka.

Czy na obozach dzieci mogą używać telefonów i innych urządzeń elektronicznych?

Oczywiście dzieci mogą korzystać z telefonów, jednak nigdy podczas zajęć jak również spożywania posiłków w restauracji hotelowej. Zwykle jest ustalona pora raz lub kilka razy dziennie, kiedy dzieci mogą dzwonić, korzystać z internetu czy w inny sposób korzystać z urządzeń elektronicznych. Zalecamy, by na obóz nie zabierać rzeczy typu laptop, tablet, gdyż na pewno nie będzie czasu na korzystanie z niego. Prosimy nie zabierać na obozy przedmiotów wartościowych. Telefony – jak najbardziej, przydadzą się zwłaszcza młodszym dzieciom, które mogą chcieć codziennie wieczorem zadzwonić do rodzica. Oczywiście w ważnych sprawach zawsze dziecko może zadzwonić do rodziców również z telefonu wychowawcy.

Czy mogę dzwonić do dziecka, które jest na koloniach albo je odwiedzić?

Oczywiście, że tak, zawsze można do dziecka dzwonić i je odwiedzać. Ograniczeniem mogą być tylko zajęcia, gdy dziecko będzie miało wyłączony telefon. Dobrą porą na dzwonienie jest czas po śniadaniu lub po obiedzie. Wieczorem młodsze dzieci łatwiej się “rozklejają”, więc lepiej dzwonić do nich rano, gdy mają dużo energii i siły lub  po kolacji, przed zajęciami wieczornymi. Zawsze można zadzwonić do wychowawcy, który poprosi dziecko do telefonu. Odwiedziny nie są już raczej praktykowane, nie ma dni wyznaczonych na wizyty rodziców, gdyż dzisiejsze kolonie zwykle trwają najwyżej 10 dni. Wizyty rodziców są możliwe, ale tak naprawdę nie ma na nie czasu. Odwiedzając dziecko proszę pamiętać też o innych dzieciach na kolonii w pokoju naszego dziecka – miłym gestem jest przywieźć również dla nich np. cukierki. Pamiętajmy, że innym dzieciom może być przykro, że do nich nikt nie przyjechał – to jest jeden z dwóch powodów, dla którego odradzamy odwiedziny na kolonii. Drugim powodem jest to, że dziecko widząc rodzica odrywa się od zajęć kolonijnych, od kolegów z grupy, przestaje się integrować skupia się na myśleniu o domu. Ale oczywiście są różne dzieci, są też takie, które potrzebują odwiedzin nawet na krótkiej kolonii – zwykle są to dzieci niegotowe jeszcze emocjonalnie na wyjazd i rozłąkę z rodzicami – zawsze więc proszę pamiętać o rozważnym wyborze odpowiedniego momentu  w rozwoju emocjonalnym dziecka na ten pierwszy wyjazd na obóz czy kolonię.

Czy może dziecko na koloniach odwiedzić np. ciocia i zabrać je na 2 godzinki?

Osoba, która nie jest prawnym opiekunem dziecka, może odebrać dziecko z kolonii lub podczas kolonii wyłącznie po wcześniejszym pisemnym oświadczeniu rodzica, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Przed obozem proszę dostarczyć pismo do organizatora lub kierownika wypoczynku. Pismo musi zawierać m.in. dane osobowe i nr dowodu osobistego wskazywanej osoby (w tym przypadku – cioci dziecka) oraz termin wizyty/odbioru. Ciocia zostanie poproszona przez kierownika kolonii o dowód osobisty. Wzory dokumentów znajdują się w zakładce: DOKUMENTY I REGULAMINY

Kto zapłaci za leki, które będą potrzebne mojemu dziecku na kolonii?

Leki, które dziecko stale przyjmuje, powinno zabrać ze sobą i należy o tym fakcie pisemnie poinformować organizatora (na karcie kwalifikacyjnej) oraz przekazać w dniu wyjazdu do wychowawcy. Natomiast leki, które okażą się potrzebne w razie np. przeziębienia dziecka zakupi kierownik kolonii. Wielu rodziców  – szczególnie na zimowiska – daje dziecku podstawowy zestaw leków (np. aspirynę, gripex czy tabletki na gardło) – w takich wypadkach lekarstwa są przechowywane u kierownika kolonii bądź wychowawcy i wydawane w razie potrzeby i w razie takiego zalecenia lekarza. Podsumowując – podstawowe leki zapewni organizator, jeśli dziecko nie będzie miało swoich, w nagłych i nieprzewidzianych przypadkach koszty zakupionych leków ponosi rodzic/prawny opiekun. Wszystkie podawane dziecku leki są konsultowane z lekarzem.

Czy można za obóz zapłacić w ratach?

Tak, aby zarezerwować miejsce na kolonii, należy zapłacić zaliczkę, z reguły jest to ok. 30% kwoty. Resztę można wpłacić w ratach, ostatnia rata musi zwykle wpłynąć 30 dni przed rozpoczęciem kolonii. W uzasadnionych przypadkach organizator kolonii może uzgodnić z klientem inne terminy i wysokości rat.

Chcemy skorzystać z dofinansowania z zakładu pracy - jak wygląda wówczas procedura rezerwacji ?

Większość zakładów pracy rozlicza się bezpośrednio z pracownikiem na podstawie wystawionej faktury. Czyli po dokonaniu pełnej wpłaty prosimy o przesłanie na nasz adres e-maila z prośbą o wystawienie faktury z danymi oraz adresem wysyłki. Prosimy pamiętać, że faktury zazwyczaj wystawiane są do 7 dni po zakończeniu imprezy.

Aby uzyskać dofinansowanie potrzebujemy dodatkowych zaświadczeń?

Niektóre zakłady oprócz faktury proszą również o dostarczenie dodatkowych zaświadczeń np.: o zakwalifikowaniu dziecka na kolonie/obóz lub potwierdzenia udziału dziecka na placówce wypoczynku. Oczywiście wystawiamy takie zaświadczenia na prośbę uczestnika i wysyłamy razem z fakturą za pobyt. Prosimy tylko o przesłanie takiej informacji w momencie rezerwacji oraz razem z e-mailem dotyczącym wystawienia faktury.

Na kogo będzie wystawiona faktura ?

Faktura zgodnie z życzeniem Klienta może być wystawiona na uczestnika, na jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, a w niektórych sytuacjach na zakład pracy. Większość zakładów wymaga faktury wystawionej na rodzica z zaznaczonym w treści faktury miejscem wypoczynku, terminem oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika. Zalecamy jednak sprawdzenie wymagań bezpośrednio w swoim zakładzie pracy, a w razie pytań o wcześniejszy kontakt.

Jak wygląda podział na grupy ? Wysyłam 2 dzieci, które chciałyby być razem w pokoju - czy jest taka możliwość?

Dokładny podział na grupy i przydział do pokoi dokonywany jest zazwyczaj przez kadrę już po przyjeździe na kolonie w zależności od wybranych programów, wieku oraz dostępnych pokoi. Jeżeli dzieci są w zbliżonym wieku i tej samej płci nic nie stoi na przeszkodzie by mogły być ze sobą w pokojach - wystarczy, że dzieci zgłoszą to wcześniej wychowawcy. Istnieje możliwość zaznaczenia takiej informacji w uwagach przy dokonywaniu rezerwacji, natomiast ostateczną decyzję w sprawie kwaterowania podejmuje zawsze kierownik kolonii kierując się dobrem wszystkich uczestników i możliwościami technicznymi.

Czy istnieje możliwość wysłania 10-latka na obóz przeznaczony dla dzieci w wieku 13-18 lat?

Przy każdej kolonii i obozie staramy się podawać zakres wiekowy uczestników. W niektórych sytuacjach, na wyraźną prośbę oraz odpowiedzialność rodzica istnieje możliwość delikatnego "naciągnięcia" granicy wiekowej np.: w sytuacji gdy na imprezę przewidzianą dla uczestników w wieku 13-18 lat jedzie rodzeństwo w wieku 11 i 14 lat. Zawsze jednak prosimy o dokładne przemyślenie takiej sytuacji razem z dzieckiem. Prosimy pamiętać, że dziecko może być wówczas najmłodsze w grupie i w sytuacji gdy większość grupy będzie wyraźnie starsza może źle czuć się na takim obozie. Jeżeli dziecko nie mieści się w podanym przedziale wiekowym zawsze prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem.

Co to jest karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku?

Karta kwalifikacyjna jest niezbędnym dokumentem do przyjęcia dziecka na placówkę wypoczynku. Dostaniecie ją Państwo mailowo po dokonaniu rezerwacji. Można ją także samodzielnie pobrać z naszej strony - przy każdej ofercie. Należy ją wypełnić i odesłać do biura na adres podany w mailu potwierdzającym rezerwację na 2 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy lub zabrać ze sobą na wyjazd. Brak wypełnionej karty może skutkować nie przyjęciem dziecka na obóz bądź kolonię.

Czy w cenie wyjazdu zawarte jest ubezpieczenie?

Tak oczywiście. Jest to ubezpieczenie turystyczne firmy UNIQA obejmujące KL (koszty leczenia), NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) na kwotę 20.000 PLN. Warto pamiętać, że ubezpieczenie zawarte w cenie wyjazdu nie obowiązuje podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Czym jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (KR)?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (KR) to ubezpieczenie, które w przypadku nagłej, nieoczekiwanej konieczności rezygnacji z wyjazdu (wypadek, choroba, śmierć osoby bliskiej) pozwala odzyskać do 100% poniesionych kosztów.

Kiedy mogę wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji i ile kosztuje?

W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji bardzo ważny jest termin zakupienia polisy. Trzeba to zrobić jak najwcześniej. Dokładne terminy określa każde towarzystwo ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zazwyczaj taką polisę można wykupić najpóźniej do trzech dni po opłaceniu rezerwacji. Jeżeli chodzi o koszty to wynoszą one średnio 3% od całej kwoty danej imprezy turystycznej.

Jakie są terminy płatności za wyjazd?

Zaliczka, wysokości 30% całościowej ceny wyjazdu, płatna jest w ciągu 4 dni od dokonania zakupu. Pozostała kwota płatna jest na 30 dni przed wyjazdem. W przypadku, gdy do wyjazdu zostało mniej niż 30 dni, konieczne jest zapłacenie całej ceny wyjazdu. Jeśli natomiast robią Państwo rezerwację na 7 dni przed wyjazdem - macie 24 godziny na wpłatę za całość wyjazdu.

Czy mogę zrezygnować z wyjazdu?

Jeśli nie mają Państwo innego wyjścia, to oczywiście tak. W zależności od tego na ile dni przed wyjazdem będziecie zmuszeni zrezygnować, zwracamy Wam część bądź całość poniesionych kosztów. Im bliżej wyjazdu, tym kwota zwrotu maleje, a szczegółowe informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, dołączanych do każdej umowy. Każda rezygnacja staje się wiążąca jeśli zostanie przedstawiona w formie pisemnej (wystarczy nawet krótki mail).

Sposobem na uniknięcie kosztów jest znalezienie osoby chętnej na Wasze miejsce. W takiej sytuacji zarezerwowane przez Was świadczenia zostają przepisane na nowego uczestnika (z wyłączeniem ubezpieczenia), a rozliczenie pozostaje między Wami.  Taka operacja to koszt w wysokości 100 PLN/osobę. Alternatywnie proponujemy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji, o którym pisaliśmy wyżej.

Co będzie jeśli kolonia zostanie anulowana?

Niestety mimo dołożenia wszelkich starań i największej staranności czasami może się zdarzyć, że na dany termin kolonii nie zbierze się wystarczająca liczba chętnych i zostanie on anulowany. W takiej sytuacji, niezwłocznie kontaktujemy się z Państwem mailowo bądź telefonicznie i staramy się zaproponować imprezy lub terminy alternatywne. Oczywiście to Państwo decydujecie czy propozycja zastępcza Wam odpowiada. Jeśli żadna nie będzie pasowała np.: do innych planów urlopowych wszelkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone na Państwa konto, w terminie do 7 dni roboczych - zazwyczaj w ciągu 1-2 dni od otrzymania pisemnej informacji.

Wysłałem rezerwację i nie dostałem odpowiedzi

Jeżeli w ciągu maksymalnie 48 godzin roboczych od dokonania rezerwacji nie otrzymaliście Państwo żadnej odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 502 128 730. Zwróćcie Państwo również uwagę na poprawność wprowadzonego e-maila oraz ustawienia programu pocztowego gdyż może się zdarzyć, że np. silnie ustawiony filtr antyspamowy zablokuje przychodzącą od nas wiadomość.

Czy można anulować dokonaną rezerwację?

Do momentu wpłaty zaliczki i podpisania umowy dokonaną rezerwację możemy dowolnie modyfikować. Brak wpłaty w terminie określonym umową skutkować będzie jej automatycznym anulowaniem. W momencie wpłaty i/lub po podpisaniu umowy zasady anulacji i związane z tym koszty każdorazowo określone są w warunkach uczestnictwa, których treść dostępna jest przy każdej imprezie.

Czy dokumenty dotyczące rezerwacji zostaną dostarczone do domu?

Wszystkie dokumenty dostarczone zostaną na wskazany adres e-mail. Po podpisaniu umowy należy odesłać ją do nas również drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie na adres e-mail: biuro@podrozomagia.pl lub telefonicznie: 502 128 730). Nie odsyłamy dokumentów pocztą tradycyjną.

Co będzie jeśli okaże się, że na zarezerwowanej imprezie nie ma wolnych miejsc?

W takiej sytuacji kontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie i podajemy możliwe terminy lub imprezy alternatywne.

Czy po dokonaniu rezerwacji staje się ona wiążąca?

Rezerwacja dokonana w serwisie ma formę zapytania. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz pracownik weryfikuje dostępność miejsc i odsyła do Państwa umowę zgłoszenia wraz z numerem konta do dokonania wpłaty. Rezerwacja staje się wiążąca po odesłaniu podpisanej umowy i dokonaniu wpłaty w wysokości i terminie określonym na umowie.

Czy mogę dokonać rezerwacji telefonicznie?

W związku z dużą ilością imprez i koniecznością podania dokładnych danych uczestników preferujemy rezerwacje dokonane za pomocą naszego serwisu. Jednak w szczególnych wypadkach np. ostatnich wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia rezerwacji telefonicznie. Dokładnych informacji zasięgniecie Państwo pod numerem telefonu: 502 128 730.

2023 PODROZOMAGIA - Organizacja kolonii, obozów,  wycieczek, eventów dla dzieci i młodzieży Warszawa | Polityka prywatności | Design Nillo